Measurements:
°C
°F
Holodnaya Rechka
62°F
SW 6 mph
Feels like: 62°F
Precip: 0%
World Resorts Abkhazia Holodnaya Rechka Weather

Holodnaya Rechka Sea Water Temperature

Current Sea Water Temperature:
+83.6°F
Maximum Sea Water Temperature in August: 88.2°F
Minimum Sea Water Temperature in August: 79.4°F
Average water temperature in August: 84.0°F

Sea Water Temperature for the Last 10 Days:

August 19 83.6°F August 14 83.2°F
August 18 83.8°F August 13 83.6°F
August 17 83.6°F August 12 84.2°F
August 16 83.4°F August 11 84.4°F
August 15 83.2°F August 10 84.4°F

When is the Warmest Sea for Holodnaya Rechka?

According to our data for the last three years for Holodnaya Rechka the highest average sea water temperature was in August, July and September.

Average Water Temperature by Month, °F

Sea Water Temperature in August

Select Year: 2018 2017 2016

The average sea surface temperature in August 2018 for Holodnaya Rechka was 84.7°F. The maximum and minimum values were 83.2°F and 87.0°F respectively.

Sea Water Temperature in July

Select Year: 2018 2017 2016

The average sea surface temperature in July 2018 for Holodnaya Rechka was 82.8°F. The maximum and minimum values were 81.4°F and 84.2°F respectively.

Sea Water Temperature in September

Select Year: 2017 2016 2015

The average sea surface temperature in September 2017 for Holodnaya Rechka was 81.3°F. The maximum and minimum values were 79.0°F and 82.6°F respectively.

Best Time to Visit Holodnaya Rechka
The most sunny months:
August 29 days
July 25 days
September 24 days
The most warm months:
August 78.1 °F
July 76.3 °F
September 69.0 °F
Warmest sea temperature:
August 83.9 °F
July 81.4 °F
September 79.6 °F
The most cold months:
January 32.0 °F
February 35.4 °F
December 36.9 °F
The most rainy months:
May 10 days
June 10 days
August 8 days
The most windy months:
January 6 mph
March 6 mph
February 6 mph

Holodnaya Rechka on the Weather Map

Abkhazia Resorts:
NAME
Bahrypsh +62
Gagra +72
Gechripsh +74
Gudauta +72
Heivani +74
Holodnaya Rechka +62
Kyndyg +74
Mussera +70
New Athos +72
Ochamchira +74
Pitsunda +70
Sukhumi +72
Tsandryphsh +62
24 Hours Weather Forecast
Holodnaya Rechka
Local time: 07:32
20 aug, monday
0900 70°F
N
4 mph
1200 78°F
NE
5 mph
1500 78°F
E
6 mph
1800 74°F
E
4 mph
2100 68°F
NW
5 mph
21 aug, tuesday
0000 64°F
SW
6 mph
0300 64°F
SW
6 mph
0600 62°F
SW
6 mph